SANNIC RG59 +2C CU-CCA

1) Dây anten = Đồng. Tiết diện 0.8mm.
2) 80 sợi chống nhiễu.
3) Dây dẫn điện= hợp kim đồng. 2×0.5
4) Có dầu chống ẩm.
5) Cuộn 305m
6) Mầu trắng