SANNIC RG59 +2C CCS-CCA

1) Dây anten = Hợp Kim Đồng. Tiết diện 0.9mm.
2) 80 sợi chống nhiễu.
3) Dây dẫn điện= Hợp kim đồng. 2×0.5
4) Có dầu chống ẩm.
5) Cuộn 200 và 305 M
6) Mầu trắng