UTP CAT 6 đồng dầu

8 lõi đồng: 0.5mm/ có lõi chữ thập chống nhiễu chéo, có dầu chống ẩm. Đóng thùng carton 305m/ cuộn, vàng cam