SANNIC RG59 +2C CCS-CU

1) Dây anten = Hợp Kim. Tiết diện 0.8mm.
2) 80 sợi chống nhiễu.
3) Dây dẫn điện= đồng. 2×0.5
4) Có dầu chống ẩm.
5) Cuộn 200 M
6) Mầu trắng