QTA-A3

Micro thu âm thanh, gắn kèm với hệ thống camera quan sát, (loại tốt)