Hộp Kỹ Thuật Edaco

Hộp Kỹ Thuật
– Dùng để nguồn, gắn camera
– Size 11cm x 11cm x 5cm
– Chuyên nghiệp và thẩm mỹ