Bộ lưu điện UPS ARES AR630H 3000VA(CHƯA BAO GỒM ẮC QUY)