SANNIC 5C- FB HỢP KIM

– Ruột dẫn: CCS. Tiết diện 1.02 mm
– Lớp cách điện: PE 4.55-4.65 mm
– Lớp chống nhiễu: Băng nhôm 16, sợi hợp kim 80 x 0.12
– Lớp vỏ: 6.5-6.7 mm
– Màu trắng
– 305 M / 1 cuộn