Điện thoại 4 lõi có gia cường kèm nguồn, không băng nhôm, có dầu.

‘- 4 lõi đồng, xoắn 2 cặp đôi
– Dây thép gia cường: 7 sợi
– Dây nguồn: 2x12x 0.192
– Không băng nhôm
– Có dầu
– Đóng gói: 305m/cuộn – quấn lô nhựa
(Kết cấu và chất lượng tương đương sản phẩm điện thoại 4 lõi có gia cường kèm nguồn, không băng nhôm, có dầu )