Card trả lời tự động all
Đăng ngày 26-12-2015 Lúc 10:05'- 1227 Lượt xem
Giá: 5 000 000 VND / 1 bộ
* Card trả lời tự động 2 kênh EVM2006A, cho phép khách hàng truy cập trực tiếp vào máy lẻ.
  - Lời chào chuyển máy
  - Lời chào báo máy lẻ bận
  - Lời chào báo máy lẻ không có người trả lời
  - Lời chào báo trong giờ làm việc 
  - Lời chào báo ngoài giờ làm việc
  - Lời chào báo số không có thực
  - Lời chào báo ngày lễ nghỉ
  - 1 Hộp thư, cho phép khách hàng để lại lời nhắn với 36 phút ghi âm.
Chú ý: Chiếm 2 cổng máy lẻ trên tổng đài.