HOTLINE: (+84) 949 410 987
Mondays to Saturdays: 8:00AM - 7:00PM
EMAIL: info@anninh247.net
EVERYDAY (24/7)

   

Trung tâm

Tổng đài siemens hipath 3800
Product code: hipath 3800
Post on 26-12-2015 09:59:16 AM
Price : 27 000 000 VND
Khung chính tổng đài siemens hipath 3800. Version 8.0. Với 9 khe cắm mở rộng. Tích hợp sẵn 2 nguồn LUNA2. Card CPU và thẻ nhớ, 2 cổng V24 dùng lập trình và tính cước

Tổng đài siemens với 16 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ
Product code: Hipath 1190-16-64
Post on 26-12-2015 09:57:47 AM
Price : 45 200 000 VND
Tổng đài siemens hipath 1190 với 16 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau. Nhạc chờ tùy chọn

Tổng đài điện thoại Siemens 8 vào 64 máy lẻ
Product code: Hipath 1190-8-64
Post on 26-12-2015 09:55:48 AM
Price : 42 000 000 VND
Tổng đài siemens hipath 1190 với 8 đường vào bưu điện ra 64 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau. Nhạc chờ tùy chọn

Tổng đài Siemens 6 đầu vào bưu điện 30 máy lẻ
Product code: Hipath 1150-6-30
Post on 26-12-2015 09:53:34 AM
Price : 17 000 000 VND
Tổng đài siemens hipath 1150 với 6 đường vào bưu điện ra 30 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau.

Tổng đài Siemens 8 đầu vào bưu điện 40 máy lẻ
Product code: Hipath 1150-8-40
Post on 26-12-2015 09:51:59 AM
Price : 20 000 000 VND
Tổng đài siemens hipath 1150 với 8 đường vào bưu điện ra 40 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào gọi vào, tích hợp sẵn hiển thị số, phù hợp văn phòng trung bình, muốn mở rộng dung lượng về sau.

Panasonic KX-NS300 - 6 vào 24 máy lẻ
Product code: KX-NS300/3
Post on 25-12-2015 10:29:59 AM
Price : 30 200 000 VND
Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 24 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản

Panasonic KX-NS300 - 6 vào 48 máy lẻ
Product code: KX-NS300/1
Post on 25-12-2015 10:29:03 AM
Price : 26 500 000 VND
Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 48 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản

Panasonic KX-NS300 - 6 vào 80 máy lẻ
Product code: KX-NS300/2
Post on 25-12-2015 10:27:36 AM
Price : 41 200 000 VND
ổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 80 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản

Panasonic KX-NS300 - 6 vào 64 máy lẻ
Product code: KX-NS300
Post on 25-12-2015 10:26:26 AM
Price : 30 500 000 VND
Tổng đài panasonic KX-NS300 cầu hình 6 đường vào 64 máy lẻ, Mở rộng tối đa 128 máy lẻ, Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến, 2 kênh lời chào cho phép bấm trực tiếp máy lẻ nội bộ, Khả năng nâng cấp mở rộng đơn giản

Panasonic KX-TES824 - 8 trung kế 24 máy lẻ
Product code: KX-TES824/5
Post on 25-12-2015 10:24:56 AM
Price : 10 500 000 VND
Tổng đài điện thoại panasonic với 8 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng tối đa 24 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào 1 kênh, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ

Panasonic KX-TES824 - 6 trung kế 24 máy lẻ
Product code: KX-TES824/4
Post on 25-12-2015 10:23:51 AM
Price : 11 000 000 VND
Tổng đài điện thoại panasonic với 6 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ nội bộ, tích hợp sẵn lời chào 1 kênh, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ

Panasonic KX-TES824 - 6 trung kế 16 máy lẻ
Product code: KX-TES824 /6
Post on 25-12-2015 10:22:41 AM
Price : 7 750 000 VND
Tổng đài điện thoại panasonic với 6 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng tối đa 24 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào 1 kênh, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ

Panasonic KX-TES824 - 3 vào 16 máy lẻ
Product code: KX-TES824/3
Post on 25-12-2015 10:21:08 AM
Price : 7 300 000 VND
Tổng đài điện thoại panasonic với 3 đường vào bưu điện ra 16 máy lẻ nội bộ, khả năng mở rộng tối đa 24 máy lẻ, tích hợp sẵn lời chào 1 kênh, tích hợp sẵn hiển thị số nội bộ

Panasonic KX-TES824 - 3 vào 8 máy lẻ
Product code: KX-TES824
Post on 25-12-2015 10:18:12 AM
Price : 4 700 000 VND
Tổng đài mặc định với 3 đường vào bưu điện, ra 8 máy lẻ nội bộ. - Mở rộng tối đa 8 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ (Cắm thêm card tổng đài Panasonic). - Tích hợp sẵn hiển thị số gọi nội bộ. (Chú ý: hiển thị số từ ngoài gọi vào phải cắm thêm card) - Tích hợp sẵn 1 kênh lời chào khi khách hàng gọi đến. ( Cắm thêm card được tổng cộng 2 kênh)

 

Counter

  • Online: 6
  • Guest: 5
  • Search engine: 1
  • Today: 296
  • This month: 1749
  • Total: 597059