HOTLINE: (+84) 949 410 987
Mondays to Saturdays: 8:00AM - 7:00PM
EMAIL: info@anninh247.net
EVERYDAY (24/7)

   

Tổng đài không dây

8 vào 30 máy không dây
Product code: KX-TDA100DK-8-30
Post on 25-12-2015 10:45:34 AM
Price : 76 000 000 VND
Tổng đài không dây Panasonic với 8 đường vào bưu điện ra 30 máy lẻ không dây Panasonic, phạm vi đàm thoại trong 100 mét vuông, khả năng mở rộng tối đa 128 máy con không dây

8 vào 15 máy không dây
Product code: KX-TDA100DK-8-15
Post on 25-12-2015 10:43:43 AM
Price : 64 000 000 VND
Tổng đài không dây Panasonic với 8 đường vào bưu điện ra 15 máy lẻ không dây Panasonic, phạm vi đàm thoại trong 100 mét vuông, khả năng mở rộng tối đa 128 máy con không dây

 

Counter

  • Online: 6
  • Guest: 5
  • Search engine: 1
  • Today: 123
  • This month: 1868
  • Total: 604336