HOTLINE: (+84) 949 410 987
Mondays to Saturdays: 8:00AM - 7:00PM
EMAIL: info@anninh247.net
EVERYDAY (24/7)

   

Tổng đài IP

2 vào- 500 máy
Post on 26-12-2015 10:09:32 AM
Price : 9 500 000 VND
Tổng đài điện thoại IP UCM6102. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video, Conference, Voicemail.. Với 2 đường vào bưu điện (cho phép mở rộng thêm nhiều đường bưu điện), ra 2 máy lẻ analog và 500 máy lẻ SIP, Lời chào (IVR nhiều mức), Họp hội nghị Voice và video nhiều bên, ghi âm cuộc gọi, Fax..Hỗ trợ 30 cuộc gọi đồng thời

Panasonic KX-NS1000 - Đầu vào E1-ISDN và 300 license máy lẻ IP
Product code: KX-NS1000
Post on 25-12-2015 10:31:46 AM
Price : 210 000 000 VND
Tổng đài panasonic KX-NS1000 cầu hình đầu vào E1-ISDN 30 kênh 300 license máy lẻ IP, 64 kênh disa lời chào, hiển thị số gọi đến

 

Counter

  • Online: 5
  • Guest: 4
  • Search engine: 1
  • Today: 108
  • This month: 1379
  • Total: 596689