HOTLINE: (+84) 949 410 987
Mondays to Saturdays: 8:00AM - 7:00PM
EMAIL: info@anninh247.net
EVERYDAY (24/7)

   

DVR HD-TVI

DS-8132HGHI-SH
Post on 15-03-2016 11:46:55 PM
Price : 49 500 000 VND
Đầu ghi hình 32 kênhTurbo HD DVR (Cao cấp )

DS-8124HGHI-SH
Post on 15-03-2016 11:45:55 PM
Price : 43 000 000 VND
Đầu ghi hình 24 kênhTurbo HD DVR (Cao cấp )

DS-8116HGHI-SH
Post on 15-03-2016 11:43:00 PM
Price : 37 000 000 VND
Đầu ghi hình 16 kênhTurbo HD DVR (Cao cấp )

DS-8108HGHI-SH
Post on 15-03-2016 11:41:55 PM
Price : 34 600 000 VND
Đầu ghi hình 8 kênhTurbo HD DVR (Cao cấp )

DS-8104HGHI-SH
Post on 15-03-2016 11:40:32 PM
Price : 31 200 000 VND
Đầu ghi hình 4kênhTurbo HD DVR (Cao cấp )

DS-7316HQHI-SH
Post on 15-03-2016 11:38:07 PM
Price : 22 000 000 VND
Đầu ghi hình 16kênhTurbo HD DVR (Real time Full HD) Cao Cấp

DS-7308HQHI-SH
Post on 15-03-2016 11:37:09 PM
Price : 18 600 000 VND
Đầu ghi hình 8 kênhTurbo HD DVR (Real time Full HD) Cao Cấp

DS-7304HQHI-SH
Post on 15-03-2016 11:35:44 PM
Price : 16 800 000 VND
Đầu ghi hình 4 kênhTurbo HD DVR (Real time Full HD) Cao Cấp

DS-7332HGHI-SH
Post on 15-03-2016 11:33:04 PM
Price : 24 650 000 VND
Đầu ghi hình 32 kênhTurbo HD DVR (Cao cấp)

DS-7324HGHI-SH
Post on 15-03-2016 11:31:44 PM
Price : 20 500 000 VND
Đầu ghi hình 24 kênhTurbo HD DVR (Cao cấp)

DS-7316HGHI-SH
Post on 15-03-2016 09:45:05 PM
Price : 15 600 000 VND
Đầu ghi hình 16 kênhTurbo HD DVR (Cao cấp)

DS-7308HGHI-SH
Post on 15-03-2016 09:43:47 PM
Price : 12 999 000 VND
Đầu ghi hình 8 kênhTurbo HD DVR (Cao cấp)

DS-7304HGHI-SH
Post on 15-03-2016 09:42:10 PM
Price : 11 200 000 VND
Đầu ghi hình 4 kênhTurbo HD DVR (Cao cấp)

DS-7208HQHI-SH
Post on 15-03-2016 09:37:10 PM
Price : 6 732 000 VND
Đầu ghi hình 8 kênhTurbo HD DVR

DS-7204HQHI-SH
Post on 15-03-2016 09:34:47 PM
Price : 4 050 000 VND
Đầu ghi hình 4 kênhTurbo HD DVR

DS-7216HGHI-SH
Post on 15-03-2016 09:27:11 PM
Price : 7 550 000 VND
Đầu ghi hình 16 kênhTurbo HD DVR

DS-7208HGHI-SH
Post on 15-03-2016 09:25:34 PM
Price : 3 950 000 VND
Đầu ghi hình 8 kênhTurbo HD DVR

DS-7204HGHI-SH
Post on 15-03-2016 12:37:13 PM
Price : 2 550 000 VND
Đầu ghi hình 4 kênhTurbo HD DVR

DS-7108HGHI -SH
Post on 15-03-2016 12:33:55 PM
Price : 3 350 000 VND
Đầu ghi hình 8 kênh TVI hỗ trợ camera HD-TVI 1MP và 2MP , Camera Analog (Không hỗ trợ cam ip),

DS-7104HGHI-SH
Post on 15-03-2016 12:32:38 PM
Price : 2 150 000 VND
Đầu ghi hình 4 kênh TVI hỗ trợ camera HD-TVI 1MP và 2MP , Camera Analog (Không hỗ trợ cam ip),

1 2  Next page
 

Counter

  • Online: 4
  • Today: 83
  • This month: 4764
  • Total: 607232