HOTLINE: (+84) 949 410 987
Mondays to Saturdays: 8:00AM - 7:00PM
EMAIL: info@anninh247.net
EVERYDAY (24/7)

   

Card ghi hình

QTK-NV2000
Post on 12-08-2014 11:27:07 AM
Price : 620 000 VND
Card ghi hình 4 kênh Video, chuẩn nén H.264 Tốc độ hiển thị: 50 fps, ghi hình: 50 fps (PAL) Hệ điều hành: 2000/ XP. Hỗ trợ xem qua Internet, mạng nội bộ

QTK-708
Post on 12-08-2014 11:25:44 AM
Price : 2 760 000 VND
Card ghi hình 8 kênh Video, chuẩn nén H.264 Tốc độ hiển thị: 200 fps, ghi hình: 200 fps (PAL), Realtime Hệ điều hành: 2000/ XP/ Vista. Hỗ trợ xem qua Internet, mạng nội bộ

QTK-704
Post on 12-08-2014 11:24:16 AM
Price : 1 700 000 VND
Card ghi hình 4 kênh Video, chuẩn nén H.264 Tốc độ hiển thị: 100 fps, ghi hình: 100 fps (PAL), Realtime Hệ điều hành: 2000/ XP/ Vista. Hỗ trợ xem qua Internet, mạng nội bộ

QTK-9216
Post on 12-08-2014 11:22:22 AM
Price : 3 040 000 VND
Card ghi hình 16 kênh Video, 8 kênh Audio, chuẩn nén H.264 Tốc độ hiển thị: 400 fps, ghi hình: 400 fps (PAL), Realtime Hệ điều hành: 2000/ XP. Hỗ trợ xem qua Internet, mạng nội bộ

QTK-9208
Post on 12-08-2014 11:20:53 AM
Price : 1 700 000 VND
Card ghi hình 8 kênh Video, 4 Audio chuẩn nén H.264 Tốc độ hiển thị: 200 fps, ghi hình: 200 fps (PAL), Realtime Hệ điều hành: 2000/ XP. Hỗ trợ xem qua Internet, mạng nội bộ

QTK-9204
Post on 12-08-2014 11:19:31 AM
Price : 1 020 000 VND
Card ghi hình 4 kênh Video, 2 Audio, chuẩn nén H.264 Tốc độ hiển thị: 100 fps, ghi hình: 100 fps (PAL), Realtime Hệ điều hành: 2000/ XP. Hỗ trợ xem qua Internet, mạng nội bộ

 

Counter

  • Online: 7
  • Guest: 6
  • Search engine: 1
  • Today: 296
  • This month: 1737
  • Total: 597047